0
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”)’nin konusu SATICI’nın ALICI’ya uzaktan satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün sipariş detayları, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SATICI’nın www.MemnunAL.com uzantılı web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, sehven yapılan maddi hataları düzeltme hakkı saklı kalmak üzere stok, tedarik süreci gibi durumlar ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem yada internette oluşacak gecikmeler yada ALICI’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş yada son kalan stok ürünün farklı Alıcılar tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında ALICI’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp yada benzeri ürünün ALICI’ya gönderimini etkileyen haller, SATICI tarafından ürünlerle ilgili sehven yapıldığı açık olan maddi hatalar veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ALICI’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SATICI sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında ALICI’ya ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

MADDE 2: TARAF BİLGİLERİ

SATICI
Unvanı :MEMNUNAL ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş.

Adresi : Kocatepe Mah. Yemiş Meydanı Sk. Mega Center C29 No:54
/ Bayrampaşa / İstanbul

Telefon : 0850 205 4007

E-posta adresi : [email protected]

Mersis No : 0614178028000001

SATICI’nın İade İçin Öngördüğü Taşıyıcıya İlişkin Bilgi: Yurtiçi Kargo, HepsiJet

İade Adresi :Kocatepe Mah. Yemiş Meydanı Sk. Mega Center C29 No:54 / Bayrampaşa / İstanbul

ALICI

Adı Soyadı/Unvanı : {FullName}

Adresi : {ShippingAddress}

Telefon : {Phone}

E-posta adresi: {Email}

ALICI ile SATICI Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÜRÜN BEDELİ

Ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

{Cart}

Ödeme Şekli: {PaymentType}
Teslimat Adresi : {ShippingAddress}
Fatura Adresi : {BillingAddress}

Teslimat Süresi :

Tahmini Teslimat Tarihi:

(*4.2. md. hükmü saklıdır)

3.1 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

3.2 Ürünün/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

3.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.4 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, ALICI tarafından yukarıda yazılı kargo şirketleri haricinde farklı bir kargo şirketinin kullanılması halinde ürün iade kargo tutarı, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretlerin tamamı ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesini ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, ürünlerin vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ürünlerin teslimi ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgileri içerir Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek onayladığını ve bunu müteakip elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

4.2 Sözleşme konusu her bir ürün, SATICI’nın yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkı saklı kalmak üzere, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir.

4.3 SATICI, Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Ayrıca, SATICI’nın internet sitesinde ve sair işlemlerinde ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli vb. hususlarda sehven yaptığı maddi hataları düzeltme hakkı saklı olup, ALICI da SATICI’nın bu yönde hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.5 ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Sözleşme konusu Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 SATICI, ALICI’nın sipariş ettiği ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda ALICI’nın yaptığı ve SATICI’nın iade ile sorumlu olduğu tutar kadar ALICI’nın ödeme yaptığı kartına ücret iadesi sağlanacağını beyan ve kabul eder.

4.8 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. Siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın yaptığı ve SATICI’nın iade ile sorumlu olduğu tutar, 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iade edilir.

4.9 ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI, malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

4.10 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel,siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24(yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.11 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.12 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

4.13 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.14 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.15 Bu hizmet yalnızca perakende satışa, nihai kullanıma ve tüketicilere yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir. https://www.memnunal.com internet sitesi veya aynı siteye erişim sağlayan MemnunAL hizmeti sadece bireysel gönderimler içindir. Kurumlara/tacirlere gönderimler Toptan Servis üzerinden yapılabilmektedir.

4.16 Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1 ALICI (Tüketici), Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. ALICI, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.2 ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirimini Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde, SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta veya SATICI’nın e-posta adresine veyahut SATICI’nın çağrı merkezine yapması gerekmektedir.

5.3 Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturasının (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), İade formunun, İade edilecek ürünlerin kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4 ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içinde malı teslim aldığı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

5.5 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadesini imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değerinin azalması veya iadesinin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.6 SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, malın 5.2. maddede belirtildiği şekilde kendisine iade edilmiş olması şartıyla, ALICI’yı borç altına sokan belgelerle birlikte, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil ettiği tüm bedelleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

5.7Cayma hakkının kullanımında, ALICI’nın, SATICI’nın iade için belirttiği kargo şirketi (taşıyıcı) dışında bir kargo şirketi ile ürün iadesi yapması halinde, iade masraflarından ALICI sorumludur.

5.8 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.9 İşbu önbilgilendirme Formundaki hükümlere ve mevzuata uygun şekilde cayma hakkının kullanılmaması halinde, ALICI, cayma hakkını kaybedecektir.

MADDE 6: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI SÖZLEŞMELER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. maddesine binaen Yönetmeliğin kapsamı dışında olan sözleşmeler saklı kalmak üzere, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık arttırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7: ÜRÜN İADESİ HALİNDE BEDEL İADE PROSEDÜRÜ

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti yada Mahkeme kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlar ile sair hallerde, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtildiği şekildedir.

a) Kredi Kartı ile Ödeme Halinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmakta olup bu hususta SATICI’nın herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade olacak şekilde yansıyacak ve ALICI, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile ödemesi yapılarak alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda, İADE’ yi muhatap bankaya bildirerek yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamaması sebebi ile sorumlu tutulamaz. Kredi kartına iade, SATICI’ nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

b) Havale/EFT ile Ödeme Halinde İade Prosedürü

İade, ALICI’nın ödeme yaptığı banka hesap bilgilerine(hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Eğer ödeme yapılan banka hesabı kapandı ise ALICI’dan yeni bir hesap bilgisi istenerek ilgili hesaba iade yapılır (Hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır). SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile doğrudan/elden ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatap bankaya bildirerek yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamaması sebebi ile sorumlu tutulamaz.

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9: SON HÜKÜMLER

9.1 Mal teslimi ancak geçerli bir kimlik kartı göstermek suretiyle, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Bu işlemler gerçekleştirilmediği takdirde ürün teslimatı gerçekleşmeyecektir. Bu hüküm, ürünün kapıda teslimi sırasında kredi kartı ile ödeme sözkonusu olduğunda ALICI’nın ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait kimlik ibraz etme yükümlülüğü bakımından da geçerlidir.

9.2 SATICI herhangi bir zamanda teknik zorunluluklar, yazılım ve sistemlerin yenilenmesi geliştirilme ve sair sebeplerle www.MemnunAL.com sitesininçalışmasını geçici bir süre için veya tamamen durdurabilir. Bu durumlarda SATICI’nın, ALICI veya mobil uygulama yoluyla sisteme üye olan kişi veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

9.3 İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahı yerindeki veya ALICI’nın ürünü satın aldığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Hakem Heyetleri’nin görev sınırını aşıyor ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.4 Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

9.5 ALICI, SATICI’nın web adresinde yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, SATICI’nın bu nedenle bir zarara uğraması halinde, SATICI’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

9.6 ALICI, SATICI’ya iletmiş olduğu veya SATICI’nın usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde SATICI’nın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine açık rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.7 Süre Ve Yürürlük: ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak incelemiş ve kabul ederek imzalamıştır. İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.

SATICI

MEMNUNAL ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş.

ALICI

{FullName}